Zasady dotacji z KFS, BUR i Bony szkoleniowe

Rozwój Twojego Salonu wymaga ciągłej inwestycji w Siebie i pracowników. W większości przypadków za szkolenia płacimy z własnych środków. Mało która z Was wie, skąd pozyskać środki na dotację czy refundację i jakie poczynić kroki. Właścicielki gabinetów, czy stylistki paznokci, boją się papierologii i rezygnują na starcie, a to wszystko naprawdę nic trudnego.

Postaram sie pomóc niniejszym artykułem. Prowadzeniem szkoleń stylizacji paznokci i pozyskiwaniem środków dla kursantek, zajmujemy się od 2005 roku, więc mamy w tym ogromne doświadczenie. 

Fakt, iż jesteśmy w Unii Europejskiej, daje nam ogromne możliwości rozwijania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych  ze środków Unijnych. To teraz gdzie, co i dla kogo:

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Powiatowe Urzędy Pracy wspierają pracodawców dbających o rozwój zawodowy swoich pracowników. Priorytetem dofinansowania, jest zapobieganie utracie zatrudnienia, przez pracowników zawodów deficytowych w danym powiecie – a zawód kosmetyczki (stylistka paznokci) czy fryzjerki do takich należy (barometr zawodów deficytowych w 2018 r). Dynamicznie zmieniająca się branża kosmetyczna  obliguje nas  do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – czyli szkolenia SIEBIE i  pracowników, co poprawia pozycję salonu i zwiększa  jego konkurencyjność.

Kto może ubiegać się o środki?

O środki mogą się ubiegać pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie na umowę o pracę).

Forma pomocy:  o bezzwrotne dofinansowanie pomocy de minimis, można się ubiegać co roku na te same osoby.

Dla mikroprzedsiębiorstw,  czyli pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, z KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Kwota dotacji na osobę to max. 5.000 zł. Czyli jeśli masz salon i jednego pracownika, możesz otrzymać razem co roku 10.000 zł. Masz 3 pracowników + właściciel = 20.000 zł.

 W ramach KFS sfinansować można szkolenia stylizacji paznokci i kosmetyczne.  Urząd Pracy stawia jednak wysokie wymagania co do realizatorów szkoleń (wpis do RIS, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, akredytacja kuratorium oświaty lub inne certyfikaty jakości).

UWAGA! zapoznaj się z kryteriami otrzymania dofinansowania Twojego PUP! Często to tylko barometr zawodów i kosmetyczka do niego należy, ale może być dodatkowo wiek pracownika np. min 30 lat, lub niskie wykształcenie, np. brak matury.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

BUR to ogólnopolski portal, na którym firmy szkoleniowe zamieszczają swoją ofertę szkoleniową, a przedsiębiorcy mogą wyszukać gotową ofertę lub zamówić szkolenie „szyte na miarę” czyli z programem, pod konkretny salon, z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Kto może ubiegać się o środki?

– właścicielki 1 osobowej działalności (salon kosmetyczny 1 osobowy, salon mobilny, nie ma to znaczenia. Ważne zarejestrowana działalność).

– pracownicy salonu kosmetycznego.

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu Podmiotowego Systemu Finansowania, jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR, za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty spełniające wymogi. Oznacza to, że NIE każda placówka szkoleniowa może szkolić przez BUR. Instruktorzy i placówka szkoleniowa muszą posiadać Akredytację Kuratorium Oświaty lub certyfikaty jakości.

Forma pomocy: refundacja części kosztów szkolenia.

Krótko: po znalezieniu oferty szkoleniowej w BUR, wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych u operatora, rejestracji elektronicznej w BUR i najważniejsze podpisaniu umowy z operatorem i otrzymaniem numeru wsparcia, zapisujesz się na szkolenie, odbywasz je, płacisz dopiero po zakończeniu kursu. Rozliczasz z operatorem, otrzymujesz refundację za szkolenie w wysokości 70-80% (% refundacji zależy od województwa i subregionu lub system bonowy). 

np. szkolenie 32h,  czyli intensywne 4 dniowe szkolenie stylizacji paznokci. Przykładowy program – french konstrukcyjny, doszkolenie techniczne kształty, zdobnictwo 1 dzień i manicure kombinowany  jest np. ferta w BUR  za 3.000, ty otrzymujesz refundację i Twój koszt po rozliczeniu 80%  wynosi 600 zł za 4 dniowy kurs 8h dziennie.

Jest to ogromna pomoc dla małych gabinetów kosmetycznych 1 osobowych oraz dla właścicieli dużych salonów i ich pracowników. Obecnie z trzech opisanych form wsparcia, szkolenia przez BUR cieszą się największą popularnością.

 BONY SZKOLENIOWE

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez Powiatowe Urzędy Pracy. 

Kto może ubiegać się o środki?

– osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia,

– osoba,  która ukończyła 45 rok życia i jest zatrudniona np. w salonie kosmetycznym oraz zarejestrowana w PUP jako poszukująca pracę.

Osoba bezrobotna może wnioskować o bon w swoim PUP. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Realizacja bonu opiera się na trójstronnej umowie zawieranej pomiędzy powiatowym urzędem pracy, potencjalnym pracodawcą i instytucją szkoleniową taką jak np. „Magik” Magdalena Perec, lub inną która spełnia wymogi Urzędu Pracy.

Obecnie w sytuacji, gdzie zawód kosmetyczki jest zawodem w barometrze zawodów deficytowym i nie ma stylistek paznokci/ kosmetyczek do pracy, bardzo dużo salonów bez problemu uprawdopodobni zatrudnienie osoby bezrobotnej po ukończeniu kursu.

Z oświadczenia naszej placówki szkoleniowej – posiadamy wiedzę, iż dużo kursantek, korzysta z tej formy wsparcia.

Krok po kroku jak otrzymać dotacje z KFS i BUR masz na naszym fanpage

www.facebook.com/magikpila

Oferujemy bezpłatną pomoc z dotacjami i refundacjami i zapraszamy na szkolenia.

 

KFS

BUR

BONY SZKOLENIOWE

Kto może się ubiegać?

Pracodawca zatrudniający minimum 1 pracownika na umowę o pracę, czyli pracodawca + pracownicy lub sami pracownicy

1 Osobowa działalność gosp. (salon kosmetyczny, salon mobilny itp.)

Właściciel i pracownicy salonu kosmetycznego sektora MSP (salon do 10 osób zatrudnionych)

Osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz osoby zatrudnione, które mają ukończony 45 rok życia i są zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy.

Gdzie składać wniosek?

Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby firmy lub miejsca prowadzonej działalności

Najpierw szukasz oferty szkoleniowej i swojego operatora.

www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie.

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby firmy lub miejsca prowadzonej działalności

Kwota na osobę dotacji lub refundacji?

5.000/osobę

W zależności od województwa i subregionu, oraz operatora na osobę od 2500 do 15.000

W zależności od PUP max. do 5.000 zł

Dodatkowo możliwość stypendium, zwrot za dojazdy i noclegi.

Kiedy się składa wnioski?

Termin naboru wniosków podany jest na stronie internetowej Twojego Urzędu Pracy.

Warto tam często zaglądać!

Są rezerwy i nabory kilka razy w roku.

Nabory w zależności od województwa i operatorów są w trybie ciągłym lub w formie konkursu. Trzeba się dowiadywać u swojego operatora.

O możliwości pozyskania bonów należy dowiadywać się w właściwym dla siebie PUP.

Nabory mogą być w trybie stałym lub do wyczerpania środków w danym roku. 

PLUSY

Nie trzeba angażować na kurs własnych środków, gdyż je po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem kursu,   przelewa nam PUP.

REFUNDACJA – czyli po przejściu wszystkich formalności, po szkoleniu za nie płacimy i po rozliczeniu z operatorem, otrzymujemy na konto zwrot za szkolenie 70-80% lub system bonowy.

. Nie trzeba angażować na kurs własnych środków, gdyż je po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem kursu,   przelewa nam PUP.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Śmiało, napisz do nas! :)

Wysyłanie

© magik.pila.pl 2016

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?